PORTFOLIO

www.behance.net

www.grupainfomax.com
(część prac/some projects)

 

osiągnięcia/achievements

Wojciech Osuchowski

wykształcenie / education:
Doktor sztuki
Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

Ph.D.
The Art Institute of the University of Silesia. The Art Department

preferencje zawodowe / preference:
projektowanie graficzne, fotografia, grafika warsztatowa, multimedia/
graphic design, photography, artist & computer graphics, multimedia

zainteresowania / hobby:
książka, historia, góry/
book, history, mountains

@ - kontakt
FB