PORTFOLIO

www.behance.net

www.grupainfomax.com
(część prac/some projects)

 

osiągnięcia/achievements

Wojciech Osuchowski

wykształcenie/ education:
Magister sztuki. Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Artystyczny, Katedra projektowania graficznego.
Doktorant Instytutu Sztuki UŚ/
Master of Arts. Fine Art Institute of Silesian University.
Doctoral student in Fine Art Institute of Silesian University. 

preferencje zawodowe/ preference:
projektowanie graficzne, fotografia, grafika warsztatowa, multimedia/
graphic design, photography, artist & computer graphics, multimedia

zainteresowania/ hobby:
książka, historia, góry/
book, history, mountains

@ - kontakt
FB